Vandskader

EKSPERTER I VANDSKADER

Jørgen Frandsens Eftf. A/S har stor erfaring med forsikringsskader af enhver slags. Forsikringsskader kan blandt andet omhandle brand, indbrud, vand, storm eller svampe.

Vandskader:

1. Kunden sørger for akut at lukke for vandet evt. rekv. vvs, hvis man ikke selv kan lukke for vandet.

2. Kunden anmelder skaden til forsikringen.

3. Forsikringen kontakter evt. skadebehandlingsfirma til affugtning og os for at se på skadeomfangets størrelse.

4. Vi kontakter kunden for aftale om at se på skaderne og får en dialog med kunden.

5. De våde bygningsdele blotlægges, så evt. affugtning kan opstartes.

6. Vi udarbejder en opgørelse til forsikringen med beskrivelser og priser i hovedentreprise.

7. Når vi modtager accept fra forsikringen kontaktes kunden for aftale omkring valg af materialer, opstart og forløbet.

8. Når vi får klarmelding fra skadeservicefirmaet kan reetableringen igangsættes.

9. Vi sørger for at kontakte de underentreprenører der skal bruges samt bestille de materialer, der skal monteres, så der er klar til den dag, vi starter op. Kunden skal selv sørge for at fjerne private effekter, når vi skal til.

10. Vi sørger for afdækning før udbedringen foregår, reetablering af skaden, oprydning og rengøring efter håndværkere.

11. Kunden acceptere udført arbejde, sagen afsluttes og der bliver sendt en faktura til forsikringen i henhold aftalt arbejde.

12. Vi skal opkræve evt. selvrisiko og moms (vedr. momsreg. firmaer) hos kunden, da forsikringen modregner denne del i betalingen til os.

44 års erfaring

Vi kan tilbyde Dem en totalløsning ved skadeudbedring og sørger for alt lige fra akut skadeservice til slutrengøring når skaden er udbedret.

Har du brug for mere information? Tøv ikke!KONTAKT OS NU!