Byg garanti

 

Med Byg Garanti får kunden et økonomisk sikkerhedsnet, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med os, som medlem af Dansk Byggeri.

Efter arbejdet er færdigt dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler.

 

Vilkår for Byg Garanti

  • Byg Garanti dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres privat bolig. Byg Garanti dækker kun for den forbruger, som har indgået aftalen med os.
  • Forbrugeren skal reklamere til håndværkeren inden rimelig tid og efter, at manglen er eller burde være opdaget.
  • Kravet må ikke være forældet.
  • Fejl ved materialer dækkes ikke.
  • Byg Garanti dækker ikke arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms.
  • Byg Garanti dækker ikke krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder.
  • Der kan læses mere om garantivilkårene i Byg Garantis vedtægter.

 

Vi arbejder under AB 92 betingelserne:

Vi som entreprenør har i 5 år efter aflevering pligt og ret til at afhjælpe mangler der påvises efter afleveringen og som er berettiget. Bygherren/kunden kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis vi som entreprenør har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter at manglerne er eller burde være opdaget.

Der henvises til Byggeriets regler generelt herom.